Šamani i ...

Smaragd druza
kristalne kugle
Figurice od kristala
Jaja od kristala
Kvarcni turmalin pločica
kamen jolit

Još su šamani u staro vreme proricali i pomagali sa kristalima.

Iz svojih torbi su vadili kosti koje su smatrali suštinom tela i postojanja, bacali ih zajedno sa kristalima i na osnovu njihovog rasporeda proricali (slično današnjem bacanju karata). Indijanski iscelitelji, šamani, govore o našoj vezi sa životinjskim, biljnim i mineralnim carstvima, o našem jedinstvu sa elementima, ritualima sa kristalima. Kasnije, to znanje su dobile i pripadnice Vika religije. I danas izvode niz rituala u cilju poboljšanja sopstvenog života, duhovnog pročišćenja, duhovnog razvoja ili duhovne evolucije. Danas se duhovni razvoj ne može ni zamisliti bez duhovnih tehnika.

Ko su šamani?

,,Svaka ptica zna šta je sloboda kada se vine u nebo. Valja da se otvorite, u srži svog daha, prema Duhu kako bi mogli da vas vode i inspirišu. Probudite se prema neviđenom što vam je već podarilo iskustvo. Opustite se, dišite, unosite se lagano u sebe. Zatim se pokažite - nemojte sumnjati u sebe, jer to će samo otežati vaš put. Krećite se naoružani poštenjem i istinom. Pokušajte da saznate da li vaši izbori potiču od pokretačke snage Duha ili su konstruisani na bazi nesvesnih uverenja ili stranih uticaja. Budite jednostavni, lagani i spontani – baš kao što je vetar. Idite putem promena koje vam se nude. Prihvatite tajne sile koje očito žele da vas vode, inspirišu i pruže vam svu neophodnu pomoć. Zapamtite da vi i Duh zajedno kreirate svoju realnost. Tražite inspiraciju. Znajte da su snovi vašeg srca animirani upravo prisustvom Božanskog duha. Zaustavite se na momenat i osetite to prisustvo. Samo prisustvo je nešto što treba da osetite u sebi. Budite otvoreni, svesni i prisutni. Već samim tim što ste živo biće, vaš pravi identitet i mesto u društvu biće prirodno određeno. U svojoj sadašnjosti treba da dozvolite sebi da budete svesni svojih suprotnosti (polariteta) i da na osnovu toga načinite jednostavno polje vašeg identiteta. To je odlučujuća snaga duhovnosti; upravo tada kada se potpuno suočite sa sobom – doživećete i ljubav Duha. Da li sumnjate da ste sposobni da direktno komunicirate sa Božanstvom? U senci IK-a vam se može desiti da su Bog i Boginja negde daleko od vas, pa samim tim teško možete kompletirati sopstvenu realnost. U senci IK-a možda očekujete da Duh čini sve, a pritom zaboravljate da ste i vi sami Duh. Inicirajte snagu i volju svojih potencijala! Bez obzira koliko to na početku izgledalo malo, delujte u skladu sa inspiracijom i kretanjem Duha. Dah Duha može biti veoma efikasan. Dozvolite sebi da prihvatite inspiraciju Duha na isti način kao što primate povetarac. Tako ostvarujete direktnu vezu sa božanskim uputstvima. Da li se osećate neugodno u dodiru sa raznoraznim organizovanim grupama (političke organizacije, udruženja, religije, itd.)? Da li se osećate neugodno u dodiru sa raznim organizovanim grupama? Zapamtite, postoji iskrica istine u svakoj formi. Budite otvoreni i prihvatite sve ono što može pomoći vašem duhovnom napredovanju. Suočite se sa galaktičkim vetrom i dišite oslobođeni bilo kakvih predubeđenja. Da li se ponekad osećate kao da ste zatvoreni, slabi i zaboravljeni? Da li ste doživeli osećaj da ste izdani, odbačeni i odvojeni bez ikakvog vama poznatog razloga? Takva osećanja mogu biti rezultat promenjenog ponašanja i zaključaka u toku vaše promene, pre nego što se očistite i učvrstite. Valja da iscelite razloge – i osećaje koji su vas odvojili od okoline i da se hrabro suočite sa životnim promenama: u toku je velika čudotvorna promena, vaše novo mesto na Zemlji. Hrabro pogledajte svoje izgubljene nade, komplekse i osetite svu slast što vam donosi obećanje jedinstva i učvršćivanja ličnosti''

. DR VUK (iz knjige ,,ŽIVOT'')

„ Šamanska ličnost “ Indoktrinacija kulta šamanizma traje već godinama i kandidat sreće mnoga različita znanja. Kandidati asistiraju šamanima prilikom tretmana i ubrzo nauče kako da se bore protiv bolesti. Za njih je od velike važnosti da nauče kako da prepoznaju bolest, a pogotovu koji lek da upotrebe, kakvu količinu i vreme trajanja. Pošto šaman naplaćuje svoje usluge, učenik od početka zna da ne sme da pogreši; ako se to desi, šaman mora da vrati novac ili dobra koja je uzeo. Upadljiva je sličnost u izboru šamana i njihovom treningu od Latinske Amerike, preko Afrike do Arktika. Obično takve osobe u detinjstvu postaju svesne da su predodređene za šamanski poziv na osnovu svog ponašnja, vizija i snova. To su ličnosti koje su psiholozi nazvali labilnim – imaju nagle nastupe plača i depresije koji se smenjuju sa stanjima ushićenja: doživljavaju čudne vizije i ,,čuju glasove''. Ovakve predispozicije za šamane navele su neke psihijatre, lišene osnovnih znanja o šamanizmu, na neosnovan zaključak da je to jedan vid ispoljenja šizofrenije. Zbog postojanja takvih netačnih uverenja valja istaći da je emocionalna nestabilnost samo prvi stadij u razvoju šamana, na osnovu kojeg on biva odabran za trening, a on je tako naporan da ga ni jedna šizofrena ili šizoidna osoba ne bi mogla podneti. Odlike ličnosti koje možemo nazvati preduslovom za šamane primetne su kod mnogih magova, medija ili kultnih lidera. Prosvetljen čovek ili mag neuobičajene strukture ličnosti, koji boravi na granici realnog i snoviđenog sveta i nudi inicijativu u svoje misteriozno znanje nije ništa novo, već vuče korene iz vremena samog nastanka religije. Ponašanje šamana i načina na koji se ispoljavaju njihove sposobnosti otkriva da su oni možda bili psihički nestabilni na početku svoje spiritualne Odiseje, ali da su potom sasvim sigurno izlečeni i da su zdraviji i jači od svoje okoline. Šaman, piše Mirča Elijade, započinje svoj novi, istinski život spiritualnom krizom kojoj ne manjka ni tragične veličine ni lepote. On sa krizom doista započinje, ali iz nje izlazi kao profesionalni mag iscelitelj, koji svoje sposobnosti i svoja duševna stanja drži pod čvrstom kontrolom. Takav rasplet događaja – uspešan prolaz kroz duševnu krizu budućeg šamana – omogućavaju tradicijom provereni metodi obučavanja i učitelji koji neofite pripremaju u ličnom kontaktu za prolaz kroz isključenje. Tradicionalna znanja potiču od onih koji su u prethodnim generacijama putovali istom spiritualnom stazom, ostavili usmene opise stadija na tom putu i utvrdili načine ponašanja prema fenomenima sa kojima se putnik susreće. Pod nadzorom šamana - učitelja šegrt će savladati tradicionalne tehnike ekstaze, naučiće imena duhova, šamansku mitologiju i tajni jezik simbola. Ponekada će inicijacija i deo učenja biti primljeni direktno od duhova i stanja transa. Tokom obuke i saznanja šaman će iskusiti bolesti i strahove. Emocionalne patnje i smrt (na simboličan, ali strašan način), a potom vaskrsenje. On ne samo da poznaje patnju, već i mogućnost njenog prevazilaženja. Stoga je njihovo lično iskustvo, a ne znanje iz knjiga, osnova sa koje on deluje u svojoj sredini. Njegov trans nije izolovan akt povlačenja poremećenog pojedinca iz društva, već iskustvo prenošenja onostranih energija i spoznaja radi dobrobiti drugih ljudi i svog spiritualnog razvoja. Šamanizam prevashodno razvija i stavlja pod kontrolu instiktivnu komponentu ljudskog bića, jer se ne može biti efikasan šaman bez dobre psihičke integracije. Izvodeći svoje rituale šaman mora biti u stanju da se na kontrolisan način ,,raspadne'', a potom reintegriše. Šamanski rituali nisu moćni sami po sebi, već imaju toliko moći koliko osoba koja ih izvodi, stoga šaman mora da radi na sebi. To šamana čini žrtvom i žrtvenikom nedokučive tajne života, koja ponekad prebiva u utrobi zemaljskoj, a nekad u nebeskom bezmerju. Šaman je prevashodno iscelitelj. To je razlog zašto su neki Kastanedini kritičari poricali šamansku prirodu Don Huana, jer na hiljadu i nekoliko stranica Kastanedinih knjiga niko nikoga nije izlečio. Ali, ako je osnovna šamanova uloga u zajednici - lečenje, on ne čini samo to. Elijade je u pravu kada kaže:,,....šaman je iscelitelj koliko i čarobnjak, za njega se veruje da leči kao i ostali iscelitelji, ali i da izvodi čuda fakirske vrste, kao i svi čarobnjaci, primitivni i moderni. No izvan toga on može biti sveštenik, mistik ili pesnik''. Da bi šaman mogao da obavlja svoju funkciju, lečenje, mora biti u stanju da opšti sa duhovima preminulih ljudi i duhovima prirode. U odnosu sa njima on preuzima ulogu koju u spiritističkim seansama imaju mediji. Šaman stupa u stanje transa u svojoj zamračnoj kolibi ili šatoru, pri čemu njegov glas biva izmenjen, jer ga koriste duhovi umrlih da bi kroz njega preneli svoje poruke, a kad-kad produkuje i druge fizičke fenomene. On prima savete dobrih duhova, a zle duhove koji u telu bolesnika izazivaju bolest ili opsednutost, isteruje odgovarajućim egzorcizmom. Stanje izmenjene svesti kroz koje šaman dobija pristup u nadfizičke međusvetove mogu se razviti i halucinogenim sredstvima, ali je Elijade u pravu kada ističe da primena droge za izazivanje transa označava da je započeo proces opadanja znanja u tom šamanskom sistemu. Stupajući u kontakt sa duhovima da bi našao leka za svoje klijente, ili kada traži savet nebeskih inteligencija šaman mora da otkloni kontrolu svesne instance svoje ličnosti. Tada je budna svest eliminisana, a slike i emocije su aktivirane na drugm ravnima svesti. Probuđeni sadržaji potiču iz religije, mitologije i pogleda na na svet grupe u kojoj šaman živi. Šaman igra, peva, skače, govori, saopštava poruke u stanju transa, a potom se budi iz njega. Razbuđen, on se ne seća šta se u transu dešavalo. Lomel, jedan od istaknutih istraživača fenomena šamanizma, pronicljivo uviđa šta se u ovakvim procesima događa.,,Ako se zov da se postane šaman može opisati kao vrsta samoizlečenja od prolongirane psihoze, šamansko ulažnje u ekstatički trans i izlaženje iz njega jeste obnavljanje tog isceliteljskog procesa''. Taj proces je koliko terapeutski, toliko i mistični, jer premda je dinamičan tako da izaziva pražnjenje energije, on ima sličnost sa velikim iskustvom Abrahama Maslova, i to je kratkotrajno stanje Apsolutnosti bića, samodovoljnosti, sveukupnosti i kosmičke milosti. Posle inicijacije šaman u društvu dobija sasvim određenu ulogu. Njegova ekstatična sposobnost čini ga posrednikom između neba i zemlje, između ovozemaljskog nivoa svesti i viših planova. Ispred kolibe azijskih šamana obično se nalazi drvo, na koje se on u transu penje. On veruje, a sa njim i njegova okolina, da mu je telo na drvetu, a duša u nad zemaljskim svetovima. Šaman tada glasno saopštava okolini šta spoznaje u kontaktu sa božanstvom, a na samom vrhu on opšti sa Najvišim Bogom. Ovaj motiv je čest i u mitologiji, u mističnim iskustvima i religioznoj konverzaciji. Šamansko mišljenje i delanje neodvojiv je od primordijalnih religijskih predstava o suncu, mesecu, vatri, vodi, drveću i stenama kao o živim bićima čiji jezik on razume kao što razume i jezik životinja. Rečnik mu je mnogo bogatiji od ljudi iz njegove okoline i on je čuvar plemenskih običaja, mitova i legendi. U ceremonijama njihova odeća i instrument igraju važnu ulogu. Koristi se najčešće bubnjem, a potom lukom, strelom i šlemom koji je često ukrašen perjem kao simbol leta ka nebesima. Kod eskimskih šamana, duh koji ih inicira u skrivena znanja zove se Angakok i šaman ga doživljava kao misterioznu svetlost u telu i glavi, kao blještavu vatru koja mu omogućava da vidi u mraku i nadaleko, jer posle inicijacije on može da vidi zatvorenih očiju, kroz brda i u dubinu zemlje, a takođe sagledava buduće događaje. Ovakva iskustva dovode do potpune transformacije šamana, a moguće je da neke komponente šamanskog ekstatičkog iskustva čine osnovu nastanka svih religija.''

Citat iz knjige ,,Šamani – sinovi neba'', I deo šamanske trilogije, koju je napisao Ratomir Vučković - dr Vuk.

,,.....Šamanizam od pamtiveka poznaje problem psihičkog vampirizma – dešavalo se, čak, da su upravo ,,crni'' šamani krali tuđu energiju i time uvećavali svoju snagu. Upravo su, zbog toga, postajali sve jači na astralnom planu i ne retko se dešavalo da su duše takvih šamana bile idealni duhovi pomoćnici. Najveći deo šamana zaista nema potrebu da se bavi vampirizmom – oni potrebnu energiju crpe iz univerzalne životne energije, iz zemlje, iz kosmosa, potoka ili drveta. Jasno je da ,,beli'' šamani moraju iznova i iznova da štite ljude i svoju zajednicu od psihičkog (energetkog) vampirizma određenim magijskim sredstvima i ritualima. U otklanjanju mnogih bolesti neošamani prepoznaju psihički vampirizam (moderna krađa duše) i primorani su da na astralnom nivou, vode bespoštednu borbu sa energetkim zločincima. U tom okršaju i šaman mora da oduzme svu volju i energiju psihičkom vampiru kako bi ga načinio slabim pa čak, ukoliko se vampir ne bi okanio svoje sulude navike, i da ga trajno eliminiše. Ukoliko se psihički vampirizam ispoljava nesvesno valja to lice o tome obavestiti i opomenuti a njegove informisati o toj opasnosti. Jako je teško bilo preduzeti u takvim slučajevima (suprug je, na primer, sve zdraviji, a supruga sve više oronula), nešto zbog nesvesnosti i neverovanja a nešto zbog jakih emocija koje vezuju vampira i žrtvu. Priznajem da sam se u nekoliko takvih slučajeva osećao prilično neugodno – ništa se, u suštini, nije moglo preduzeti. Konsultovao sam Kosmičke sile ali sam ostao bez odgovora – kao da je suđeno da na ovoj Zemlji neki budu bezbrižni a neki nevine žrtve. Istina, sve sam ih registrovao i ako ikada budem umro, ćeraćemo se po astralu.''

Citat iz knjige ,,Vodič za buduće šamane'', II deo šamanske trilogije koju je napisao Ratomir Vučković - dr Vuk.

Astralno samoisceljivanje

Čovek može i sam sebi pomoći aktivirajući lično astralno telo na neki poznat način, na primer nekom tehnikom, snažeći energetske centre – čakre ili sefirote, preko koga možemo pribaviti više prane, koja automatski čitav organizam, dakle i nervni sistem, dovodi u ravnotežu, čini ga vitalnim i otpornijim, a kad je bolest u pitanju u nekim slučajevima može je bitno ublažiti, pa i otkloniti ako češće vežba. I jedna sasvim laička vežba mogla bi pomoći kod nekih psiho-fizičkih poremećaja i bolesti, a to je – putem jednostavne vizualizacije ili autosugestije, zamišljanjem, na primer, kako u hrani i vodi koje unosimo u organizam ima okrepljujuće, lekovite, moćne prane, bukvalno to nekako vizualizirajući, na primer: kako prana kao kakva blistavo bela plazma, možda čak kaplje, kao recimo med, iz hrane njome dobro natopljene ili kako je uzimamo dišući vazduh. Takođe, možete zamišljati i kakvu blistavo belu kuglu iznad glave, i kako iz nje crpite isto tako blistavu struju energije koja ulazi u vas kroz bramanički otvor (astralni otvor na vrhu glave) ili kroz osmu čakru, ili zbirnu tačku i prožima vas kao kroz neki kanal sve do nogu: ili kako tu struju dopremate do nekog, obolelog ili zamorenog dela tela. Osećaćete još više ako budete neopozivo u to verovali, i redovno duže vežbali, da vas to okrepljuje, čini vitalnim i ublažava bol.... a znaci da vam vežba uspeva biće nešto kao drhtavica celog tela, kao kad kroz vas prođe elektična struja, ili pak munjevito i snažno vibriranje u predelu organa u koji ste doveli tu praničnu struju. Tu struju ćete vremenom moći dovesti kad hoćete, i čak vam neće biti potrebna vizualizacija. Mislim da samo astralno telo ima dosta te energije, naročito nakon okrepljenja čitavog fizičko-mentalnog čovekovog sklopa, na primer nakon dobrog sna – za vreme kojeg astralno telo, možda češće nego što mislimo, može da se odvoji od fizičkog i da vezano za njega takozvanom srebrnastom vrpcom, u Astralnom svetu uzima energiju, puni se pranom kojom će okrepljivati fizičko telo, ili se pranom hrani i ne odvajajći se. Ta energija se, dakle, može crpsti iz astralnog tela, koje je izgleda naš lični energetrski akumulator, koji se puni i na nekom višem izvoru – nivou, mentalnom, na primer - naravno, ne samo energetski, već verovatno i misaono – spoznajno. Prema tome, uveren sam da već samo jednostavnom vizualizacijom astralnog svog tela, svog dvojnika i to tako da ga zamišljamo ne izvan, nego u sebi: kako se fina, blistava, magličasta struktura, potpuno poklapa sa našim fizičkim telom, prožimajući ga – da već time možemo, ako to već češće vežbamo, izazvati povoljnu, odnosno željenu, promenu u fizičkom organizmu. Ali, još ćemo više postići ako vizualiziramo dotok ove blistave struje (prane) iz astralnog duplikata obolelog ili premorenog organa u fizički original tog organa, na primer snažno strujanje te energije iz astralnog srca u fizičko srce, ili pak da vizualiziramo, jer je to jednostavnije, kako je naše srce uronjeno, ili se uranja, u jedan snažno zračući astralni ,,sud''. To može da se učini i s drugim organima – mada ne znam da li srce uopšt ima svog astralnog dvojnika? Koliko mi je poznato, samo čula i nervni sistem imaju svoje astralne duplikate, naravno i glava, trup i ekstremiteti, ali ne i unutrašnji organi – ali to ne znači da vi ne možete upornom vizualizacijom možda stvoriti astralne dvojnike i za organe koji ih nemaju, a sve to, dakle, zarad što veće preventive ili veće mogućnosti isceljivanja tih organa. Od vizulizacije astrala, međutim, smatram da bi se daleko više postiglo vizualizacijom mentalnog tela koje nema oblik fizičkog tela, već je kako svedoče posvećeni – eliptično (ili sferično). Pošto se, koliko ja znam, do sada nije u okultnim naukama ustanovilo gde bi bilo njegovo mesto u fizičkom telu, usuđujem se pretpostaviti da bi to moglo biti negde oko srca, ili pak da zahvati uspravno-eliptični prostor pleksus solarisa, grudnog koša i glave. Svejedno, kad bi se moglo tačno vizualizirati, bila bi to izvanredno moćna meditacija, koja bi nam pribavljala neslućenu energiju, i za isceljivanje – vitalizaciju fizičkog organizma. I, kad već razmatram ovako slobodnije, reklo bi se (ne)naučno fantastično, onda nema druge nego da dođem, konačno i do isceliteljskih ili drugih moći, tj. mogućnosti, takozvane duše, koja bi se kao pravi atom (nedeljiv – izvorno značenje), kao duhovna božanska čestica – ličnost, po nekim okultnim tezama / iskustvima – nastanila baš u srcu. Zamislimo je kao jednu ipak nedeljivu, snažno zračeću zvezdicu sred srca, toliko zračeću da nas potpuno prosvetljava i čini naš organizam, samom svetlošću, eliptičnim svetlećim jajetom! U odnosu na spoljne isceliteljske izvore možemo sebi pomoći i sami – ne čekajući ,,njihovu'' inicijativu – pozivajući mišlju, mantrom ili molitvom neko moćno, pa i manje moćno biće iz astralno-mentalnog sveta....sve do samog Tvorca, pa ma ko on zaista bio

''. Citat iz knjige ,,Šamanske terapije'', III deo šamanske trilogije, koju je napisao Ratomir Vučković – dr Vuk.

Šamanizam je lično iskustvo, zajedničke su samo tehnike.