Kroz meditacije

ametist kristal spic
Mokvi kuglice
Celestin druza
Fantom kristal drugi
Fluorit kristal špic
Fantom špic kristal 2

Sa kristalima se može ući u najdublje meditativno stanje. Ove meditacije pomažu usklađivanju naše svesti sa izvorom. Dovoljno je uzeti gorski kristal i staviti ga na predeo između obrva i ostaviti ga tako dvadesetak minuta. Za to vreme, kapije sećanja će se otvarati i treba proći samo kroz otvorene kapije. Druga meditacija se može raditi sa Mokvi kuglicama, s tim da se muški kamen uzme u desnu, a u levu ruku se stavi ženski kamen. Sledeća meditacija se radi tako što se aventurin stavi na srčanu čakru, roze kristal na krunsku, a rodonit i rodohrozit se uzmu u ruke. Meditacija može biti i grupna. Radi se tako što okupljeni sednu u krug u najudobniji meditativni položaj. U sredinu se stavi kugla od gorskog kristala. Posmatra se desetak minuta, a zatim se zatvorenih očiju vizualizira. Slike koje se pojave, kao i misli treba otpuštati i ne vezivati se za njih. Meditacija za priziv Anđela čuvara. Potrebno je da se opustite, najbolje u ležećem položaju. Ruke stavite pored tela. Uskladite disanje, najbolje u ritmu 4-3-4. Opustite sve mišiće, ako ne drugačije, onda ih prvo zgrčite pa opustite (kako ćete znati da ste opušteni, ako niste bili zgrčeni!?). Zatvorite oči, a kristal CELESTIN, stavite na grudnu kost (između 4. i 5. čakre). Pozovite Anđela čuvara rečima:,, Anđele moj, pozivam te da dodješ, da bih mogao (la), da uspostavim kontakt sa tobom''. Ako primetite promenu temperature, ili bilo kakvu drugu promenu, to znači da je Anđeo došao. Uspostavite kontakt sa njim i tražite pomoć. Nakon pola sata, otvorite oči i operite kristal.

MEDITACIJA ZA PRIZIV ANĐELA

Sesti u udoban meditativan položaj; ruke i noge ne bi trebalo da budu prekrštene. Dlanovi su okrenuti na gore. Duboko udahnuti nekoliko puta i držati oči zatvorene. Ove meditacije se rade ujutru i uveče.

SUBOTA UVEČE Priziv ANĐELA VEČNOSTI

Ovaj anđeo je posrednik sposobnosti, savladavanja teškoća.
Kristal koji se koristi za ovu meditaciju je SAFIR.
Treba ga držati među dlanovima i reći: ,,Anđele večnosti, podigni moj duh u saznanju večnog života''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

NEDELJA  UJUTRU Priziv ANĐELA ZEMLJE

Ovaj anđeo je posrednik regeneracije telesnih ćelija kroz transformaciju zemaljskih energija.
Kristal koji se koristi za ovu meditaciju je JASPIS.
Kristal držati među dlanovima i reći:
,,Anđele Zemlje, pusti svoju snagu u moje ćelije i obnovi u potpunosti moje telo.''
Posle desetak minuta otvoriti oči.

NEDELJA UVEČE Priziv ANĐELA KREATIVNOSTI

Ovaj anđeo je posrednik prijema energija u svest i njihova primena za stvaralački duh.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je SMARAGD.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,, Anđele kreativnosti, oplodi moje ideje i donesi mi izobilje''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

PONEDELJAK UJUTRU Priziv ANĐELA ŽIVOTA

Ovaj anđeo je posrednik korišćenja životne sile iz prirode.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je KALCEDON.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,, Anđele života, struji u mojim ćelijama i donesi mi snagu''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

PONEDELJAK UVEČE Priziv ANĐELA SKLADNOSTI I HARMONIJE

Ovaj anđeo je posrednik života u skladu sa univerzumom i samim sobom.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je SARDONIKS.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,,Anđele harmonije, budi uvek u svemu''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

UTORAK UJUTRU Priziv ANĐELA RADOSTI

Posrednik za stručnost, unutrašnju ravnotežu i preuzimanje čistog mira iz prirode.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je RODONIT.
 Uzeti kristal među dlanove i reći:
,,Anđele radosti, dopusti mi da upoznam lepotu prirode i neka me radost  obuzme.''
Posle desetak minuta otvoriti oči.

UTORAK UVEČE Priziv ANĐELA SNAGE

Posrednik upravljanja kosmičkim snagama u nervnom sistemu i njihovo korišćenje.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je BERIL.
Uzeti kristal među dlanove i reći:  ,,Anđele snage, uđi u moje telo i upravljaj svim mojim delima''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

SREDA UJUTRU Priziv ANĐELA SUNCA

Posrednik je preuzimanja koncentrisanja sunčeve energije koja se koristi    
za lečenje.
Kristal koji se koristi za ovu meditaciju je SUNČEV KAMEN.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,,Anđele Sunca, struji u mom središtu i daj snagu čitavom mom telu.''
Posle desetak minuta otvoriti oči.

SREDA UVEČE Priziv ANĐELA LJUBAVI

Posrednik je dostizanja viših čulnih nivoa i kao univerzalna ljubav predata je   svim živim bićima.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je ROZEN KVARC.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,, Anđele ljubavi, struji u jedinstvu u mojim telesnim čulima i očisti ih.''
Posle desetak minuta otvoriti oči

ČETVRTAK UJUTRU Priziv ANĐELA VODE

Posrednik je kontrolisanja krvotoka i sprečavanje bolesti.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je TOPAZ.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,,Anđele vode, uđi u moju krv i daj tvoj ritam života celom mom telu''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

ČETVRTAK UVEČE Priziv ANĐELA MUDROSTI

Posrednik je telepatije i intuicije.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je AMETIST.
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,,Anđele mudrosti oplodi moju misao duhom razumevanja''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.

PETAK UJUTRU Priziv ANĐELA VAZDUHA

Posrednik je povezivanja sa energijom iz atmosfere.
Kristal koji se koristi u ovoj meditaciji je APATIT
Uzeti kristal među dlanove i reći: ,, Anđele vazduha, uđi u moja pluća i neka moja snaga dostigne tvoju snagu''.
Posle desetak minuta otvoriti oči.
Petkom uveče i subotom ujutru se rade meditacije za lični napredak i razvoj. U ovim meditacijama držati kristal po izboru u levoj ruci. Može se koristiti lični kristal ili neki koji se koristi u meditacijama za priziv anđela..